TAMILNADU: Coimbatore District Temples

0

 • annUr
 • avinAshi (thiruppukkoLiyUr) - koNgu nAdu avinAshi Ishvarar, karuNAmbikai, mudhali thiRththam, pAdhiri tree
 • avinAshi pudhuppALayam - koNgu nAdu
 • ANDiyUr - bhavAni Taluk
 • AlampADi - koLLEgala taluk
 • ezumAndhUr - temple on a hilltop
 • kaDaththUr - uDumalaipETTai taluk
 • pErUr
 • thirumurugan pUNdi
 • periyan^Aykkan pALaiyam
 • avin^Achi
 • veLLiN^giri
 • thirumUrthi malai
 • kannADipuththUr - uDumalaipETTai taluk
 • kAraimaDai
 • kuDimaN^galam - uDumalaipETTai taluk
 • komaraliN^gam
 • koLLEkAl
 • kOyampuththtUr (Coimbatore) - kOTTai Ishvarar
 • kOyampuththtUr (Coimbatore) - pETTai Ishvarar
 • shankararAmanallUr - uDumalaipETTai taluk
 • chaTTEkALam - koLLEkAl taluk
 • chAmakkuLam (kOyilpALaiyam)
 • sivasamudram - koLLEkAl taluk, vIrabhadrasvAmi
 • shivanmalai
 • chiRuvAlUr - sathyamangalam taluk
 • chEyUr - paLLaDam taluk, 2 shivAlayams
 • chOzamAdEvi - uDumalaipETTai taluk
 • thiruppUr (tirupUr) - 9 miles from avinAshi
 • thuDiyalUr - virundhIshvarar
 • pErUr (mElaich chitambaram) - 3 miles west of kOyamputtUr, paTTIshar, gOShTishvarar (self manifest), pachchainAyaki, maragathavalli, bramma thirththam, ka~nchi river (noyyalaRu)
 • pErUr - kAlEshvarar
 • pErUr - vaDa kailAsham
 • poLLAchi
 • marudamalai - selvapathIshvarar, parAshakti
 • muruganpUNDi - 5 miles northwest of tiruppUr, muruganAthEshvarar, muyaN^gupUNmulaiyammai, AvuDainAyakiyammai, bramma, AvuDai thIrththam
 • veLLiyangiri - pa~nchabhUtali~NgEshvarar, pArvati
Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies. Learn..
Accept !
To Top