KARNATAKA: Mysore District Lord Shiva Temples - ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಈಶ್ವರ ದೆವಸ್ಥಾನಗಳು

 • Lord shiva Temples of Mysore Dt.

  • Mysore Taluk Shiva Temples

   • Anandooru (ilavala Hobli) - Thirumaleshwara Temple.
   • Arasina Kere (Jayapura Hobli) - Madeshwara Temple.
   • Baradanapura (Jayapura Hobli) - Mahadeshwara Temple.
   • Belavaadi (ilavala Hobli) - Amrutheshwara Temple.
   • Bogadi (Kasaba Hobli) - Nageshwara Temple.
   • Bommenalli (ilavala Hobli) - Brahma Lingeshwara Temple.
   • Byatha Halli (Jayapura Hobli) - Ambulingeshwara Temple.
   • Chamundi Hill - Mahabaleshwar Temple; Near Mysore.
   • chAmuNDi hills - mahAbalEshvar temple; on the hill
   • Chikka Kanya (Jayapura Hobli) - Someshwara Temple.
   • Chikkana Halli (Jayapura Hobli) - Malleshwara Temple.
   • Chowdalli (Kasaba Hobli) - Malleshwara Temple.
   • Dadada halli (Jayapura Hobli) - Chandreshwara Temple.
   • Devagalli (Jayapura Hobli) - Veerabhadreshwara Temple.
   • Devalapura (Varuna Hobli) - Ambulingeshwara Temple.
   • Dodda Maragowdanalli (ilavala Hobli) - Malleshwara Temple.
   • Duddagere (Varuna Hobli) - Siddharameshwara.
   • Goruru (Kasaba Hobli) - Rameshwara Temple.
   • Hadajana (Varuna Hobli) - Shantheshwara Temple.
   • Hanchya (Kasaba Hobli) - Chandrashekarar.
   • Harohalli (Jayapura Hobli) - Mahalingeshwara.
   • Hebbalu (Kasaba Hobli) - Someshwara Temple.
   • Hinakal (Kasaba Hobli) - Nanneshwara Temple.
   • inam Uttanahalli (Varuna Hobli) - Someshwara Temple.
   • Jayapura (Jayapura Hobli) - Mahalingeshwara Temple.
   • Jorana Halli (Varuna Hobli) - Ankanatheshwara Temple.
   • Kalasthavadi (Kasaba Hobli) - Harihareshwara Temple.
   • Kiralu (Varuna Hobli) - Shanbhulingeshwara Temple.
   • Langambudi (Kasaba Hobli) - Mahalingeshwara Temple.
   • Madalli (Jayapura Hobli) - Chenniga Madeshwara Temple.
   • Madalli (Jayapura Hobli) - Malleshwara Temple.
   • Kadakola (Jayapura Hobli) - Someshwara Temple.
   • Kadana Halli (Jayapura Hobli) - Someshwara Temple.
   • Koorgalli (ilavala Hobli) - Someshwara.
   • Kumara Beedu (ilavala Hobli) - Sree Kanteshwara Temple.
   • Kuppegala (Varuna Hobli) - Are Malleshwara Temple.
   • K. Hemmanalli (ilavala Hobli) - Mahadeshwara Temple.
   • K. Hemmanalli (ilavala Hobli) - Shankareshwara Temple.
   • Madaragalli (Varuna Hobli) - Shambulingeshwara Temple.
   • Maddoor (Jayapura Hobli) - Someshwara Temple.
   • Madduru (Jayapura Hobli) - Malleshwara Temple.
   • Madduru (Jayapura Hobli) - Siddha Rameshwara.
   • Malalavadi (Kasaba Hobli) - Maraleshwara Temple.
   • Mandakalli (Kasaba Hobli) - Manonmaneshwara Temple.
   • Mandanalli (Jayapura Hobli) - Mahadeshwara Temple.
   • Marashetta Halli (Varuna Hobli) - Someshwara Temple.
   • Metagalli (Kasaba Hobli) - Mahalingeshwara Temple.
   • Mysore.
    • Chandramouleshwara Temple.
    • chAmrAjpeT - prasanna vishvEshvar, prasanna lalitAmbA
    • Trineshwara.
    • kAshi vishvanAth
    • KOdi Bhairaveshwara
    • KOdi sOmEshvar
   • Mullur (Jayapura Hobli) - Someshwara Temple.
   • Mysore (Ashoka Rasthe) - Mahadeshwara Temple.
   • Mysore (Hale Santepet) - Nanjundeshwara Temple.
   • Mysore (Sayyaji rao Rasthe) - Shantheshwara Temple.
   • Nadana Halli (Kasaba Hobli) - Maha Lingeshwara Temple.
   • Naganalli (Kasaba Hobli) - Mahalingeshwara Temple.
   • Nagarthalli (Jayapura Hobli) - Mahadeshwara Temple.
   • Nagawala (ilavala Hobli) - Someshwara Temple.
   • Rammana Halli (Kasaba Hobli) - Veerabhadreshwara Temple.
   • Siddalingapura (Kasaba Hobli) - Chandra Mouleshwara.
   • Sindhuvalli (Jayapura Hobli) - Someshwara Temple.
   • Taloor (Jayapura Hobli) - Shambulingeshwara Temple.
   • tirumukkoodal - near Mysore, Agastyeswara.
   • tiruvakkODu - near shivanasamudram, near the confluence of kapila river with kAviri, brahmEshar, kamalAmba, asvatta tree.
   • T. Katoor (Jayapura Hobli) - Bogeshwara Temple.
   • Udboor (Jayapura Hobli) - Bhujangeshwara Temple.
   • vaidyanAthpUr - 3 miles from maddUr, vaidyanAtheshvar, pArvati.
   • Vajamangala (Varuna Hobli) - Ankanatheshwara Temple.
   • Vajamangala (Varuna Hobli) - Someshwara Temple.
   • Varakodu (Varuna Hobli) - Siddharameshwara.
   • Varuna (Varuna Hobli) - Mahadeshwara Temple.
   • Varuna - Mahalingesvara Temple.
   • varuNA - rAmEshvar.
  • K.R.Nagar Taluk Shiva Temples

   • Aichana Halli - Malleshwara Temple.
   • Arakere - Arkeshwara Temple.
   • Arjuna Halli - Malleshwara Temple.
   • Ballooru - Rameshwara Temple.
   • Beechana Halli - Malleshwara Temple.
   • Betta Halli - Muddeshwara Temple.
   • Betta Halli - Someshwara Temple.
   • Bherya - Channakeshava Temple.
   • Chandagalu - Chandra Mouleshwara Temple.
   • Chennamgere - Kola Mallikarjuna Temple.
   • Chitka Hanasoge - Adinatha-basti .
   • Chikka Hanasoge - Rameshwara Temple.
   • Dammana Halli - Someshwara Temple.
   • Dorna Halli - Malleshwara Temple.
   • Gayana Halli - Eshwara Temple.
   • Guluvinatti Guppe - Anka Natheshwara Temple.
   • Hale Edathore - Arkeshwara Temple.
   • Haliyaru - Someshwara Temple.
   • Hampapura - Virupaksheshwara Temple.
   • Hanasoge - Avimuktheshwara Temple.
   • Hanasoge - Vaidyeshwara Temple.
   • Hebsooru - Eshwara Temple.
   • Hosakote - Mallikarjuna Temple.
   • Hosa Halli - Vittaleshwara Temple.
   • Kanchina Kere - Eshwara Temple.
   • kannambadi - kanneshwara temple, near KRS dam, (ganga).
   • Karthalu - Rameshwara Temple.
   • Katnalu Hantha - Mahadeshwara Temple.
   • Kodiyala - Malleshwara Temple.
   • Kooloor Hanta - Rameshwara Temple.
   • kR^iShNarAja nagar (eDatturai) - 20 miles from mysore, arkEshvar, on the bank of kAviri river.
   • Lalam Devana Halli - Malleshwara Temple.
   • Malugana Halli - Eshwara Temple.
   • Mavanoor - Eshwara Temple.
   • Meluru - Shambulingeshwara Temple.
   • Mirle - Amrutheshwara Temple; Krishnarajanagar taluk.
   • Nadappana Halli - Eshwara Temple.
   • Pasupathi - Malleshwara Temple.
   • Sakkare - Someshwara Temple.
   • Sathigrama - Ankanartheshwara Temple.
   • Sathi Grama - Siddeshwara Temple.
   • Sheegevalu - Eshwara Temple.
   • Tippuru - Malleshwara Temple.
  • Hunasuru Taluk Shiva Temples

   • Biligere - Malleshwara Temple.
   • Bili Kere - Mallikarjuna Temple.
   • Chamarajpet - Rameshwara Temple.
   • Dharmaapura - Kanneshwara Temple.
   • Hunasooru - Chandramouleshwara Temple.
   • Kalla Halli - Mahadeshwara Temple.
   • Katte Malalavadi - Rameshwara Temple.
   • Kuttavaadi - Mahadeshwara Temple.
   • Kuttavaadi - Someshwara Temple.
   • Manugana Halli - Someshwara Temple.
   • Marooru - Malleshwara Temple.
   • Rampattana - Mahadeshwara Temple.
   • Tippooru - Someshwara Temple.
  • H.D.Kote Taluk Shiva Temples

   • Agathooru - Someshwara Temple.
   • Banavaadi - Mahadeshwara Temple.
   • Bidara Halli - Someshwara Temple.
   • Channa Halli - Mahadeshwara Temple.
   • Haadanooru - Mallikarjuneshwara Temple.
   • Hebbala Guppe - Rameshwara Temple.
   • Hebbala Guppe - Someshwara Temple.
   • Hebbala Guppe - Theertha Lingeshwara Temple.
   • Hole Hundi - Mahadeshwara Temple.
   • Hosa Holalu - Nanjundeshwara Temple.
   • itna - Mahadeshwara Temple.
   • itna - Someshwara Temple.
   • Kallambaalu - Kameshwara Temple.
   • Kallambaalu - Mahadeshwara Temple.
   • Karigala - Mahadeshwara Temple.
   • Kodasheegi - Mahadeshwara Temple.
   • Kodichamana Halli - Siddharameshwara Temple.
   • Kyathana Halli - Mahadeshwara Temple.
   • Maadudilu - Mahadeshwara Temple.
   • Maadudilu - Neelakanteshwara Temple.
   • Madaapura - Chandramouleshwara Mallikarjuna Temple.
   • Magge - Baaneshwara Temple.
   • Masa Halli - Mahadeshwara Temple.
   • Matakere - Remeshwara Temple; Heggadadevana Kote Taluk.
   • N. Beeguru - Someshwara Temple.
   • Saagara - Rameshwara Temple.
   • Saragooru - Kalamanteshwara Temple.
   • Saragooru - Shambulingeshwara Temple.
   • Saragooru - Someshwara Temple.
   • Shanthi Pura - Rameshwara Temple.
   • Tharani Manti - Shankareshwara Temple.
   • Tharani Manti - Someshwara Temple.
   • Toravalli - Mahalingeshwara Temple.
  • Piriyapatna Taluk Shiva Temples

   • Abbooru - Madaleshwara Temple.
   • Ayethana Halli - Someshwara Temple.
   • Bekyaa - Lingeshwara Temple.
   • Bettada Pura - Mallikarjuna Temple.
   • Byadarabelaguli - Someshwara Temple.
   • Chapparada Halli - Mallikarjuna Temple.
   • Dodda Belaalu - Mallikarjuna Temple.
   • Dodda Hosooru - Lingeshwara Temple.
   • Girigooru - Girijeshwara Temple.
   • Halana Halli - Mahadeshwara Temple.
   • Hattigodu - Mahadeshwara Temple.
   • Hosa Halli - Kolli Malleshwara Temple.
   • Jogana Halli - Someshwara Temple.
   • Kailasa Pura - Kailaseshwara Temple.
   • Kampaala Pura - Karakanteshwara Temple.
   • Kanagaalu - Chandramouleshwara Temple.
   • Kaulana Halli - Eshwara Temple.
   • Kaulana Halli - Shidlu Mallikarjuna Temple.
   • Kittooru - Nanjundeshwara Temple.
   • Komalaapura - Rameshwara Temple.
   • Kottavalli - Someshwara Temple.
   • Nandi Pura - Someshwara Temple.
   • Navilooru - Siddeshwara Temple.
   • Ravandooru - Arjuneshwara Temple.
   • Ravandooru - Mallikarjuneshwara Temple.
   • Sangarashetty Halli - Kollimallikarjuna Temple.
   • Soolekote - Rameshwara Temple.
   • Thammada Halli - Eshwara Temple.
  • T.Narasipura Taluk Shiva Temples

   • Alagoodu - Siddeshwara Temple.
   • Bannur - Hanumantheshwara Temple; T.Narasipura taluk.
   • Chimali - Someshwara Temple.
   • Gargeshwari - Sundareshwara Temple.
   • Hegguru - Shambhulingeshwara Temple.
   • Hemmige - Someshwara Temple.
   • Hiriyooru - Mahalingeshwara Temple.
   • hiriyUr - tAramallEshvar.
   • Holesaalu - Mahalingeshwara Temple.
   • Hunasaga Halli - Mahalingeshwara Temple.
   • Kaliyooru - Mallikarjuneshwara Temple.
   • kolathooru - Anandeshwara Temple.
   • Kupya - Kanneshwara, Malleshwara Temple.
   • Kurubooru - Mahalingeshwara Temple.
   • Maradipura - Maradeshwara Temple.
   • mudukere - erikEshvar.
   • Muttige - Amrutheshwara Temple.
   • M.K.Halli - Amrutheshwara Temple.
   • Nanjundeshwara Madawadi - Nanjundeshwara Temple.
   • narasipUr - 17 miles from mysore, near the confuence of kAviri and kapila, sangamEshvar.
   • narsipUr - sOmEshvar.
   • Nilasoge - Mahalingeshwara Temple.
   • Ranga Samudra - Brahmeshwara Temple.
   • Talakad - Near Mysore, Arkeshwara Temple.
   • talakADu - gaurIshankar.
   • talakADu - gOkarNEshvar.
   • Talakkad - Near Mysore - Mallikarjuna Hill Temple.
   • Talakkad - Near Mysore - Maruleshwara Temple.
   • Talakkad - Near Mysore - Paataleswara Temple.
   • Talakaadu - Vaidhyanatheshwara Temple. Near Mysore, (pancha linga temples).
   • talakADu - 28 miles from mysore, 8 miles from narasipUr - pa~nchalinga temples.
    1. arkEshvar
    2. mallikArjunar
    3. pAdALEshvar
    4. shaktEshvar
    5. vaidhIshvar
   • Thalakaadu - Mahantha Mallikarjuna Temple.
   • Thumbala - Siddeshwara Temple.
   • Thuruganooru - Mallikarjuneshwara Temple.
   • T. Narasipura - Agasthyeswara Temple.
   • T. Narasipura - Moolasthaneshwara Temple.
   • Ukkala Gere - Mallikarjuna Temple.
   • Yachena Halli - Siddeshwara Temple.
  • Nanjanagoodu Taluk Shiva Temples

   • Alathooru - Rameshwara Temple.
   • Akala - Someshwara Temple.
   • Ambale - Mahadeshwara Temple.
   • Ambale - Someshwara Temple.
   • Belale - Someshwara Temple.
   • Bidaragoodu - Mahalingeshwara Temple.
   • Bilugali - Agastheshwara Temple.
   • Bokkalli - Kalleshwara Temple.
   • Chamalaapura - Lokeshwara Temple.
   • Chikkayyana Chatra - Nanjundeshwara Temple.
   • Debooru - Rameshwara Temple.
   • echchiganahaLLi - near nanjanguDu, sOmEshvar.
   • Gattavadi - Nanjundeshwara Temple.
   • Goddana Pura - Someshwara Temple.
   • G. Mara Halli - Mahadeshwara Temple.
   • Hadinaaru - Gowreshwara Temple.
   • Hadinaaru - Rameshwara Temple.
   • Hadya - Shambulingeshwara Temple.
   • Hanumana Pura - Mahadeshwara Temple.
   • Hariharapura - Mallikarjuna Temple.
   • Hariharapura - Someshwara Temple.
   • Hebyaa - Siddharameshwara Temple.
   • Heggada Halli - Malleshwara Temple.
   • Hemmaragaala - Mallikarjuna Temple.
   • Hidatale - Nageshwara Temple; Nanjangud Taluk.
   • Hosa Kote - Kapileshwara Temple.
   • Hulimaavu - Siddheshwara Temple.
   • Hulla Halli - Mahadeshwara Temple.
   • Hulla Halli - Someshwara Temple.
   • Huskooru - Malleshwara Temple.
   • ibjaala - Someshwara Temple.
   • immavu - Mahabaleshwara Temple.
   • immavu - Mahadeshwara Temple.
   • immavu - Mahalingeshwara Temple.
   • Jalahalli - Mahadeshwara Temple.
   • Kappa soge - Someshwara Temple.
   • Kasuvina Halli - Mahalingeshwara Temple.
   • Katooru - Mahadeshwara Temple.
   • Katooru - Someshwara Temple.
   • Kembale - Bheemeshwara & Malleshwara Temple.
   • Konanooru - Patheshwara Temple.
   • Madana Halli - Mahadeshwara Temple.
   • Maralooru - Shambulingeshwara Temple.
   • Mooda Halli - Ramalingeshwara Temple.
   • Mooda Halli - Someshwara Temple.
   • Motha - Rameshwara Temple.
   • Motha - Someshwara Temple.
   • nandiguNDA - nanjangOD taluk, mallEshvar.
   • Nandigunda Pura - Mallikarjuna Temple.
   • nanjanguDu, 16 miles south of maisUr, na~njuNDEShvarar, shrI kaNThEshvar, girijA, kapila tIrttam
   • Nanjanagoodu - Sree Kanteshwara Temple.
   • Rajooru - Someshwara Temple.
   • Rampura - Rameshwara Temple.
   • Saragooru - Kashi Vishweshwara Temple.
   • Saragooru - Someshwara Temple.
   • sindhuvalli - nanjanguD taluk, sangamEshvar.
   • Suthooru - Someshwara Temple.
   • Thagadooru - Ankanaatheshwara Temple.
   • Thangaduru - Mulasthaneshwara Temple; Nanjangud Taluk.
   • Thandava Pura - Someshwara Temple.
   • Tharadele - Mahadeshwara Temple.
   • Tharadele - Malleshwara Temple.
   • Thayooru - Trineshwara & Jagadeeshwara Temple.
   • Thoremaavu - Someshwara Temple.
   • Thumnerale - Nageshwara Temple.
   • T.Narasipura - Agastheshwara Temple.
   • T. Narasipura - Mallikarjuna Temple.
   • Valagere - Malleshwara Temple.
   • Valagere - Rameshwara Temple.
   • Yechagalli - Someshwara Temple.
  • Bannuru - Kailashesvara Temple
  • Bettadur - The Temples and the Gomateshwara figure On Gomateshwara hill
  • bUj - on the pArvati hill
  • chandagaDDA - sangamEshvar
  • eDattUr - sOmEshvar, sOmasundari, kAviri river
  • eLandhUr - in piligiriranga hills, gauLIshvar
  • halaji - hattikEshvar
  • hArDanahaLLi - analEshvar
  • hIrihaThaLLi - kaTTeshvar
  • honAli (honahaLLi) - mahAdev
  • jakkanhaLLi - kaLLEshvar
  • mADi - rAmEshvar
  • mADi - sOmEshvar (3.5 miles from rAmEshvar Alayam)
  • mOdahaLLi - mallikArjun
  • nandiTTavare - mANikkEshvar
  • pANavar - mahAdev
  • pAsarAlu - nAgEshvar
  • periyapaTTaNam (singapaTTaNam) - 13 miles from halsUr, mallikArjuna svAmi
  • piRRamangalam - muktinAtEshvar
  • rAmnAthpUr - rAmEshvar, kAviri river
  • sAdEbachchahaLLi - mahAlingEshvar


CLOSE ADS
CLOSE ADS

#buttons=(Accept !) #days=(1)

Our website uses cookies Learn..
Accept !